بخشودگی ۳ ماهه اجاره بهای مستاجرین اماکن متعلق به شهرداری خرمشهر

 

خورنا- با شیوع ویروس کرونا و به تبع آن اتخاذ تصمیماتی از سوی ستاد مدیریت ویروس کرونا مقرر شد کلیه اماکن تجاری شامل پاساژها ، بازارها و … تعطیل گردند.

این دستورات در شهر خرمشهر نیز همگام باکل کشورصورت گرفت و کسبه فعالیت های خود را از اسفند ماه ۹۸  تعطیل نمودند که این تعطیلی ضررهایی را به کسبه که بعضا نیز از استطاعت مالی خوبی برخوردار نیستند واردنموده است .

بر همین اساس شهرداری خرمشهر با قید دو فوریت لایحه ای مبنی بر بخشودگی و تخفیف اجاره مستاجرین اماکن متعلق به شهرداری نظیر کیوسک ها و مغازه ها به شورای اسلامی شهر خرمشهر تقدیم نمود که با رای اکثریت اعضا شورا به تصویب رسید .

شهردار خرمشهر دراین خصوص خاطر نشان کرد: بر این اساس مستاجرین اماکن متعلق به شهرداری به مدت ۳ ماه ( ماه های بهمن، اسفند ، فروردین ) معاف از پرداخت اجاره ماهیانه و مشمول بخشودگی شدند .

دارابی هدف از این اقدام را جبران بخشی از ضرر و زیان وارده به کسبه وبازاریان دانست که  در پی تعطیلی بازارها برای حفظ سلامت شهروندان و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا با شهرداری وستادمبارزه باکرونا همکاری نموده بودند.