دال گذاری کانال دفع آب های سطحی خیابان امام خمینی(ره) شهرک طالقانی + تصاویر