توزیع مرحله دوم بسته های آموزشی در مدارس روستایی شهرستان امیدیه

اسداله ترحم / خورنا – احمدرضا کرایی مدیر آموزش پرورش شهرستان امیدیه در گفتگو با خورنا: به جهت برقراری عدالت آموزشی در مناطق کمتر توسعه‌ یافته و محروم و با توجه به تعطیلی مدارس و شیوع بیماری کرونا ویروس و عدم دسترسی برخی از دانش آموزان روستایی به فضای مجازی، مرحله دوم توزیع بسته های آموزشی حاوی (جزوه آموزشی، cd های اموزشی و نوشت افزار) در مدارس روستایی شهرستان امیدیه و با هدف جبران عقب ماندگی دانش آموزانی که به فضای مجازی دسترسی ندارند، ‌توسط کارشناس آموزش ابتدایی و راهبران ابتدایی آماده و میان دانش آموزان روستایی توزیع گردید.

با توجه به استقبال دانش آموزان و اولیا و ارائه بازخورد های مناسب، بعد از پیگیریهای همکاران این روند تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.