قابل توجه اهالی محترم ساکن در بخش مرکزی شهرستان امیدیه/ اطلاعیه روابط عمومی بخشداری مرکزی شهرستان امیدیه

اسداله ترحم / خورنا – همانگونه که مستحضر می باشید، شیوع و انتقال بیماری ناشی از کرونا ویروس (کوید۱۹) از طریق ارتباطات بین انسان ها خصوصا در تجمعات به شدت گسترش یافته و جان افراد را به خطرمی اندازد.
لذا در راستای اهمیت حفظ سلامتی و جان مردم علاوه بر توصیه جدی بیش از پیش به رعایت پروتکل های بهداشتی فردی و جمعی ، مجموعه دست اندرکاران خصوصا بخشداری مرکزی، نیروی انتطامی، شبکه بهداشت و درمان، دهیاری ها و اعضای شوراهای اسلامی در راستای وظایف اجتماعی و اداری سازمانی خود بنا به رعایت دستورالعمل های ارسالی و در راستای رعایت مصوبات اعضای محترم شورای تامین شهرستان با تشکیل هر گونه تجمعات ناشی از مراسمات اهم از تشییع و سوگواری ها، جشن ها، تجمعات ورزشی، طایفه ای و… برابر قانون اقدام و به مراجع محترم قضایی معرفی خواهند شد؛
لذا خصوصا از قشر محترم و بزرگوار روستائیان بخش مرکزی تقاضای همراهی وهمکاری کما فی السابق را داریم.