امیدیه مورد جدید کرونایی نداشت/‌ ضرورت کنترل ورودی رامشیر به امیدیه/ به رامشیر نروید

اسداله ترحم/ ‌خورنا – بنابر گزارش امروز دکتر علی احسان پور، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ‌مورد جدیدی از بیماری کرونا در شهرستان امیدیه ثبت نشد ولی در شهرستان های همجوار رامشیر ١٤ مورد و بهبهان و ماهشهر هر کدام یک مورد جدید را به ثبت رساندند.
وضعیت رامشیر قرمز شده است و با توجه به روند روزافزون کرونا در این شهرستان و همجوار بودن با امیدیه، لزوم کنترل ورودی این شهرستان با امیدیه را به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است.
از همشهریان گرامی تقاضا می شود به هیچوجه به رامشیر و روستاهای اطراف آن مسافرت نکنید.