شهرداری وتوجه بیشتربه حوزه خدمات شهری

غلام عباس کاظمی

خدمات شهری یکی از حوزه‌های مهم و اساسی مدیریت شهری محسوب می‌شود. در این حوزه مباحث مهمی همچون پسماند، فضای سبز، آتش‌نشانی، میادین میوه و تره‌بار، آرامستان، محیط‌زیست، متکدیان و دستفروشان، بهداشت، مسیل‌ها و قنوات، زیباسازی، سردخانه و کشتارگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، مدیریت‌بحران و ساماندهی صنایع و مشاغل شهری تحت مدیریت خدمات شهری شهرداری‌ها است. حوزه‌ای بس وسیع و گسترده که بخش اعظم وظایف و ماموریت‌های شهرداری‌ها را در بر می‌گیرد. در این جا به برخی از آنها که جایگاه مهم‌تری دارند، پرداخته می‌شود.

الف) پسماند در این بخش از خدمات شهری، راهبردهای ذیل پیشنهاد می‌شود:اجرای فرآیند اصولی مدیریت پسماند با رویکرد اصلی جلب مشارکت شهروندان، سازمان‌های مردم‌نهاد(سمن) و… به‌منظور کاهش تولید پسماند و اجرای طرح تفکیک از مبدا به معنای واقعی و صحیح آن، استفاده از فناوری‌های نوین مرتبط با دفع، تصفیه پسماندها و همچنین رفع موانع و مشکلات مرتبط با احداث تاسیسات‌ زباله‌سوز با رویکرد مشارکت بخش خصوصی، بهینه‌سازی مدیریت پسماند و بازیافت آنها به‌ویژه پسماندهای خطرناک بیمارستانی و نخاله‌های ساختمانی، تامین منابع مالی پایدار با واقعی‌سازی نرخ بهای خدمات مدیریت پسماند، و درنهایت تخصصی‌سازی بدنه کارشناسی و اجرای حوزه مدیریت پسماند.

ب) فضای سبز مدیریت فضای سبز با اعمال راهبردهای ذیل بهینه‌سازی خواهد شد:

اصلاح روش‌های آبیاری، بهره‌گیری از روش‌های نوین جهت تامین منابع آبی پایدار از منابع غیرشرب(پساب، تاسیسات، فاضلاب و…) و ترویج کاشت گیاهان کم نیاز آبی در فضای سبز شهری، ترویج الگوهای نوین مشارکت شهروندان در توسعه و نگهداری فضای سبز، ساماندهی رود-دره‌ها و استفاده از پتانسیل‌های بالقوه آنها با رویکرد زیست‌محیطی و در پیوند با ساختار کالبدی شهری، تهیه و اجرای بسته‌ای تشویقی فوری جهت تشویق مالکین به حفظ و نگهداری از باغات موجود و برخورد قاطع با متخلفان، ساماندهی و توسعه فضای سبز در مقیاس عملکرد محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و شهری.

ج: آتش‌نشانی و خدمات ایمنی ایجاد هماهنگی در سازمان خدمات ایمنی شهری به‌منظور مقابله با حوادثی چون آتش از وظایف مهم و اساسی شهرداری‌هاست. در این حوزه اجرای راهبردهای ذیل توصیه می‌شود: پایش و نظارت مستمر بر وضعیت ایمنی ابنیه با تقویت حوزه پیشگیری، گسترش پوشش خدمات آتش‌نشانی با احداث ایستگاه‌های کوچک فعال روزانه، تشکیل نیروهای حرفه‌ای تخصصی مانند نیروی واکنش سریع، نیروی مقابله با مواد خطرناک و… ساماندهی نظارت بر شرکت‌های فعال در حوزه آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، ترویج الگوهای مناسب شهر ایمن از طریق ارائه آموزش‌های مداوم شهروندی و ترویج ایده «محله ایمن».