قابل توجه همشهریان محترم شهرستان امیدیه/محلول های ضدعفونی غیر مجاز ‌توسط شبکه بهداشت و درمان امیدیه اعلام شد

مهدی آبدیده مدیر شبکه بهداشت و درمان در گفتگو با خورنا:
به استناد لیستی از محلولهای ضد عفونی غیر مجاز که توسط کارشناسان خبره کشوری بررسی و غیر مجاز بودن آنها مسجل شده، جهت عدم خریداری و استفاده از این نوع محلولها هشدار دادند .

این اطلاع رسانی صرفا شامل نام تجاری با دیکته و مشخصات سری ساخت مندرج در لیست یا بر روی تصویر بوده و مواردی که دارای پیشوند و یا پسوند از این نام تجاری می باشند را مشمول نمی باشد و بایستی در صورت لزوم مورد بررسی قرار گیرد.

در صورت مشاهده محصولات قید شده در این پیام لطفا سریعا مسئولین امر(واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان) را آگاه سازید.