خورنا – صدای_مردم/ ‌مشکل آب میانکوه تا کی باید ادامه داشته باشد!!!!

با سلام وخسته نباشید، لطف کنید صدای ما ر‌ا به گوش مسولین برسونید، بخدا هر سال ما تو این فصل و تا اخر تابستون مشکلی بی ابی، اونم بصورت طولانی مدت، از صبح تا شب داریم، هرچه هم پیگیری میکنیم کسی جوابگونیست!!

قسمت میانکوه، کوی عسکری، پشت دبیرستان سیروس محمدی، لطف کنید صدای ما باشیدتو این شرایط کرونایی، نبودن آب زندگی ر‌ا سخت کرده بخدا