انتخاب گزینه جدید برای هدایت تیم والیبال نوجوانان ایران

سرمربی تیم والیبال نوجوانان ایران همچنان نامشخص است و در حالی که گفته شد رحمان محمدی‌راد پیشنهاد هدایت این تیم را نپذیرفته، از گزینه‌های دیگری  برای جانشینی محمد وکیلی نام برده می‌شود. بر همین اساس گفته می‌شد رضا مومنی‌مقدم و مسعود آرمات، دو گزینه‌ نهایی محمدرضا داورزنی برای هدایت تیم ملی والیبال نوجوانان هستند.