فردا وام ضروری بازنشستگان واریز می شود

خورنا: چون تعداد متقاضیان واجد شرایط بیشتر از اعتبار تعیین شده بود از طریق قرعه کشی برندگان این دوره انتخاب شدند. امتیازاتی چون میزان حقوق بازنشستگی ، سنوات بازنشستگی و عدم دریافت وام در سالهای گذشته از جمله پارامتر هایی است که در پرداخت وام ضروری به بازنشستگان و موظفین مورد توجه واقع شده است.

در این باره مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت : وام ضروری به حساب بانکی ۶۰ هزار بازنشسته کشوری ار فردا واریز می شود.

ایراندخت عطاریان ادامه داد : امسال حدود ۷۵ میلیارد تومان برای پرداخت وام ضروری به بازنشستگان اختصاص داده شده که این مبلغ از روز یکشنبه ۱۷ دی ماه به حساب سپهر بازنشستگان واجد شرایط واریز می شود.

به گزارش خبرآنلاین،وی گفت : میزان وام ضروری حداکثر ۵/۱ میلیون تومان است و اقساط آن ۳۶ ماهه بوده و کارمزد آن ۴ درصد خواهد بود.

اسامی بازنشستگان و موظفین وام گیرنده بر روی سایت صندوق بازنشستگی کشوری http://www.cspfiran.com قراردارد و علاوه بر آن از طریق پیامک نیز پرداخت وام ضروری به اطلاع بازنشستگان می رسد.