خبری نگران کننده برای پرسپولیسی ها/ استارت جدایی ستاره وارد فاز جدیدی می شود

 سال گذشته بود که پیشنهادات برای جذب  علی علیپور، مهاجم پرسپولیس با مخالفت باشگاه مواجه شد. اما تنها دو ماه دیگر به پایان قرارداد رسمی او باقیمانده است.

این بازیکن پیشنهاداتی از کره و چین داشت و حتی باشگاه زولته وارخم بلژیک که در رده دهم لیگ این کشور قرار دارد به صورت رسمی خواهان جذب این ستاره  شده بود و  حتی قرار شد برای این انتقال ۷۰۰ هزار یورو به پرسپولیسی‌ها پول بدهد، اما مدیران این پیشنهاد را رد کردند.

باتوجه به نامشخص بودن وضعیت لیگ نوزدهم درصورتی که این لیگ با توجه به شرایط حال حاضر کشور بخواهد نیمه کاره به اتمام برسد این مهاجم می تواند زودتر از موعد مقرر برای آینده خود تصمیم گیری کند. به هرحال اگر یحیی این بازیکن را می خواهد باید زودتر با او در این باره مذاکره کند.