شرکت نفت و گاز آغاجاری و بی خیالی محض نسبت به شیوع کرونا در امیدیه

اسداله ترحم / خورنا – از زمانی که کرونا وارد خوزستان شد در نقاط مختلف استان، ‌شرکت های مختلف به فراخور بودجه و شرایط خود و بر اساس قانون به یاری شبکه بهداشت و درمان شتافتند و با کمک های مادی و کالایی وظیفه خود را ادا کردند.
در گزارشهای مختلفی که از بندر ماهشهر، یکی از شهرهای همجوار ‌تاکنون ارسال شده، شرکت های پتروشیمی کمک های خوبی به بهداشت و درمان این شهرستان کرده و حتی فراتر از آن به شهرهای همجوار ‌از جمله امیدیه نیز، انجام داده اند.
شنیده ها حاکیست، شرکت نفت و گاز آغاجاری علی رغم تصویب ستاد کرونا شهرستان امیدیه و درخواست مکرر شبکه بهداشت و درمان، تاکنون هیچ گونه کمکی انجام نداده است، تا جایی که بهداشت و درمان شهرستان امیدیه دست به د‌امان شرکت های پتروشیمی شهرهای همجوار شده است.
حال سئوال اینست که شرکت نفت و گاز آغاجاری چه زمانی قصد دارد فکر و ذکر خود را از زادگاه یکی از مسئولینش به شهرستان امیدیه معطوف کند.
آیا بیماری کرونا و هزینه های بالای آن برای بهداشت و درمان شهرستان، برای این شرکت مهم نبوده و فقط تنها مسئله ای که اهمیت دارد، اشتغال صددرصدی جوانان غیر بومی یکی از مناطق اطراف امیدیه هست.