معاینه فنی کمباین های ورودی به امیدیه

اسداله ترحم / خورنا – مدیر جهاد کشاورزی امیدیه از انجام معاینه فنی بیش از 20کمباین سنگین و نیمه سنگسن این شهرستان با حضور کارشناسان شهرستان خبرداد.
سید داود علوی فرد افزود: یکی از مهمترین کارها در زمان برداشت انجام معاینات فنی اساسی کمباین می باشد و این عملیات باید در راس برنامه کاری قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در سال جاری یک دستگاه کمباین به ناوگان شهرستان اضافه گردیده و تعداد کمباین های بومی شهرستان به 5 دستگاه ارتقاء یافته اظهار داشت: از آنجا که سطحی بیش 500 هکتار از اراضی شهرستان به کشت کلزا اختصاص دارد و این گیاه نسبت به برداشت به موقع و صحیح دارای حساسیت می باشد لازم است کمباین های فعال در منطقه به خصوص کمباین های بومی، مجهز به هد مخصوص برداشت کلزا باشند.
علوی فرد تصریح نمود: در حال حاضر تعداد 20 کمباین غیر بومی و 5 کمباین بومی در شهرستان جهت انجام عملیات برداشت حضور دارند
🔸وی درپایان عنوان کرد: از کارشناسان خواسته شده حضور مستمر و به موقع در تمام طول دوره برداشت جز الزامات کاری آنها قرار گیرد.