اولین جلسه ی سال ۹۹ شورای اسلامی شهر خرمشهر وبازهم اختلاف

 

عباس مدحجی: شهرداری و شورای خرمشهر مدتهاست اسیر اختلافات داخلی و نفوذهای خارجی هستند. اولین جلسه ی آنها در سال ۹۹ هم طبق پیشبینی ها خالی از جنجال نبود. جنجالی که با بحران کرونا تشدید شد و انتشار مدارکی که صحتشان هنوز توسط منابع رسمی تایید یا تکذیب(بجز تایید توسط نماینده و تکذیب توسط شهردار) نشده به آن دامن زد. ماجرایی که گذشت زمان نه تنها آن را شفاف تر نکرده که روزبروز بر ابهام آن می افزاید. فراموش نکنیم بالای مربعی که چهار ضلعش را مردم ، نهادهای نظارتی ، شورا و شهردار تشکیل میدهند خدایی هم نظاره گر است. تعدادی از رسانه ها هم در این بین در تلاشند آنچه را که بر دوششان است با سختی تمام به مقصد برسانند. رسالتی خطیر و نفسگیر که مخاطبانی ریز بین آن را رصد میکنند. مخاطبانی که میدانند طرح هرچیزی در هر زمانی بدون بررسی شرایط و به آسانی ممکن نیست و مثل همیشه قضاوت با آنهاست.
بخشی از مهمترین موارد مطرح شده در این جلسه را میخوانید:

❇️علی بندری عضو شورا:

🔷 وظیفه ی قانونی اعضای شوراست که هرجا ضعفی در عملکرد شهردار دیدند ، از او طرح سوال کنند. من سوالات و تذکراتم را مکتوب به رئیس شورا دادم.

🔷متاسفم که سی ماه از مدیریت شهردار میگذرد و فقط دوبار از او طرح سوال شد.

🔷 این یعنی یا عملکردشهردار خوب بوده یا ما جرات طرح سوال نداشتیم. در رودربایستی قرار میگیریم و خواسته های خود را بر خواسته های شهر ترجیح میدهیم.

🔷شهردار حکم موقت گرفته و تام الاختیار نیست. یعنی ممکن است هرآن حکمی صادر شده و اورا عزل کنند. چطور به او اختیار دهیم هرکاری که بخواهد انجام بدهد؟

🔷 طبق ماده ی ۸۳قانون شوراها ، شهردار موظف است به سوالات شورا پاسخ دهد. اما شهردار جواب خنده داری داده است که باعث تاسف است. پاسخ های تو ربطی به پرسشهای من نداشت. شهردار در شهرداری مثل سرایدار در مدرسه ست.

🔷اگر من رئیس شورا بودم و این پاسخ ها بمن میرسید، مچاله میکردم و در دهن شهردار میگزاشتم.

🔷تک روی در مصوبات شورا و حذف و زیر پاک گزاشتن آنها توسط شهردار. چرا در جلسه ای که اعلام کردم این کار غیر قانونی ست دیگر مرا دعوت نکردند؟

🔷کدام عزلها در شهرداری بر اساس عقل و تجربه صورت گرفته است؟ عزل و نصبها کیلیویی هستند.

🔷اگر شهردار از بزهکاریها و اشتباهات خودش دست برندارد باید فاتحه ی خرمشهر را بخوانیم. مثل مسخره بازی ورود کرونا به بازار صفا که مورد تمسخر همه ی شبکه ها قرار گرفتیم

❇️امیر سامری سخنگو و عضو شورای شهر:

🔷 شهرداری ها عملا نهادهایی ورشکسته هستند، اما در نظر بگیریم که به نسبت خیلی از شهرداری ها ۱۰۰ درصد بودجه ما محقق شده است.

🔷بودجه امسال ۱۱۵ میلیارد تومان است که به نسبت بودجه سال قبل(۹۰ میلیارد تومان) ۲۰درصد افزایش داشته. از این مبلغ در برنامه بودجه واقعی حدود ۶۰میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق میشود و حدود ۴۰ میلیارد تومان هزینه های جاری است اما در برنامه پیشنهادی برای حقوق ۳۳ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و این میزان انحراف از بودجه قابل توجیه نیست.

🔷 من اطلاع دارم بعضی از پرسنل شهرداری برای دو میلیون تومان مساعده، پشت در می مانند.

❇️داوود دارابی شهردار خرمشهر:

🔷 شهرداری خرمشهر فاقد زمین است و به همین دلیل یک شهرداری ورشکسته است. شهرداری خرمشهر یکی از پولدارترین شهرداری ها بود.

🔷 ما ۱۸۰ میلیارد تومانی به تأمین اجتماعی بدهکاریم که بابت آن ماهانه ۷۰۰میلیون تومان باید جریمه پرداخت کنیم. از طرفی زمینهای شهرداری به نام تأمین اجتماعی شدند و در حال حاضر نه زمینها را میفروشند‌ و نه در صورت فروش از بدهی اصلی کم میکنند.

🔷از هر زمینی که راه و شهرسازی تفکیک کند ده درصد متعلق به شهرداری است،این سهمیه شهرداری واگذار نشده است. ما پانصد هزار متر مربع از راه و شهرسازی خرمشهر، از محل تبصره ۶ قانون تقویم املاک طلب داریم، طبق این قانون از هر زمینی که راه و شهرسازی تفکیک کرده است ده درصد متعلق به شهرداری است، سهم شهرداری از نودهکتاری و شهرک های تفکیک شده کجاست؟

🔷رئیس راه و شهرسازی اعلام کرده من این زمینها را به شهرداری تحویل دادم و ما در قبال این ادعا از رئیس راه و شهرسازی  رسید خواستیم که تا کنون رسیدی به ما تحویل نداده است

🔷 مدت‌هاست که مجبور هستیم هزینه‌ی مالکینی که زمین‌های آنها در مسیر خیابان‌ها قرار گرفته است را از نقدینگی شهرداری پرداخت نماییم، که همین مسئله و مطالبه‌ی بخشی از این مالکان که عرصه آن‌ها در طرح قرار گرفته است باعث می‌شود که کار به اجرای احکام و مسدود سازی برداشت از حساب‌های شهرداری برسد