با هدف کنترل بیماری کرونا:

تونل ضد عفونی در بیمارستان شفا مسجدسلیمان برپا شد

به گزارش خبرگزاری خورنا مسجدسلیمان:  تونل ضدعفونی در بیمارستان شفا مسجدسلیمان برای ضد عفونی کردن بیماران، همراه بیماران، پزشکان، پرستاران و سایر پرسنل نصب و راه اندازی شد.

 

به گفته ریاست بیمارستان شفا مسجدسلیمان: نحوه کارکرد این تونل به این شکل است که افراد حین گذر از تونل بصورت اتوماتیک با حساسیت سنسور حرکتی به طور تمام قد با پاشیدن قطرات ریز مخصوص و استاندارد افراد ضدعفونی می شوند و همچنین قابلیت روشن و خاموش کردن بصورت دستی نیز وجود دارد.

دکتر صالح ابراهیمی اظهار داشتند: این اقدام را با هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا انجام دادیم و موفق به نصب و راه اندازی آن شدیم. و تا کنون استقبال خوبی از سوی سایر نهادها و بیمارستان ها صورت گرفته است و می توان جهت قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا از این تونل در سایر بیمارستان ها و فروشگاه های زنجیره ای و ادارات پر تردد و … استفاده کرد .