اعمال تدابیر سختگیرانه ی ترافیک درآبادان

خورنا به نقل ازروابط عمومی فرمانداری آبادان_ بمنظور مدیریت و برنامه ریزی جهت محدودیت تردد و انسداد مسیرهای خروجی و راههای روستایی در روز ۱۳  فروردین (روز طبیعت)  جلسه کمیته  ترافیک شهرستان آبادان ساعاتی پیش در سالن معاونت خدمات شهری شهرداری آبادان درحضور بخشدار مرکزی ؛ جانشین فرمانده  سپاه ؛ رئیس مرزبانی ؛ جانشین فرمانده نیروی انتظامی ؛ رئیس پلیس راه ؛ جانشین راهور ، رئیس راهداری ؛ شهردار چوئبده ؛ معاونت خدمات شهری و مدیریت سازمان اتوبوس رانی شهرداری آبادان  برگزار گردید .
در این نشست اهم موارد در دستور کار قرار گرفت که به شرح زیر به تصویب رسید.
۱_ مسیر پل کابلی امام رضا(ع) رفت و برگشت ؛ مسیر شهرداری ؛ میدان انقلاب ؛ بلوار ساحلی ؛ فلکه انسی توسط شهرداری آبادان به کمک پلیس راهور مسدود خواهد شد.
۳_ میدان جمعه بازار ؛ گلزار شهدا سر نبش جاده خضر ؛ ورودی روستای سید حسن حکیم توسط شهرداری به کمک پلیس راه و راهور مسدود خواهد شد.
۴_ جاده قفاص، سه راه مدن و سه راه سادات  توسط راهداری به کمک پلیس راهور  مسدود خواهد شد.
۵_ با دستور بخشدار  مرکزی مسیر روستاهای بخش مرکزی توسط دهیاران و شهر چوئبده  توسط شهرداری چوئبده مسدود  خواهد شد.
۶_ با دستور بخشدار اروندکنار مسیر روستاهای بخش توسط دهیاران و شهر اروندکنار توسط شهرداری مسدود می شود.
۷_ امنیت مسیرهایی که مسدود شدند حوزه شهری با ناحیه ی مقاومت بسیج و نیروی انتظامی و حوزه روستایی با مرزبانی خواهد بود.
۸_ رانندگان خودروهای متخلف که در مسیر فضای سبز و پارک‌ها توقف نمایند یا در طرح ترافیکی فردا به هر نحوی اخلال ایجاد کنند، با قبوض جریمه ی ۵ میلیون ریالی مواجه خواهند شد.همچنین تدابیر مصوب شده  از ساعات اولیه ی روز سیزدهم فروردین تا ساعت ۲۴ همان روز برقرار خواهد بود.