شنبدی:پتروشیمی امیر کبیر پیشتاز در مسئولیتهای اجتماعی

دبیر و سخنگوی ستاد مقابله با ویروس کرونا در شهرستان بندرماهشهرگفت : در راستای مسئولیتهای اجتماعی و مقابله لا ویروس کرونا پتروشیمی امیر کبیر پیشتاز می باشد.

دکتر محمد شنبدی در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد : روزانه تعداد ۴۰ پکیج شامل مواد غذایی ،پروتئینی، مغذی حبوبات ،آب معدنی ،مواد شوینده، پاک کننده و بهداشتی از سوی پتروشیمی امیر کبیر در اختیار ستاد مقابله با ویروس کرونا قرار می گیرد.

وی ادامه داد: این پکیج برای مبتلایان به ویروس کرونا بوده که پس از بهبودی باید به مدت ۱۴ روز در قرطنینه خانگی باشند.

وی بیان کرد: در صورت عدم خود قرنطینگی مبتلایان طبق قانون با آنها برخورد می شود.