فعال ترین روابط عمومی در ادارات شهرستان آغاجاری عزل شد!

مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آغاجاری برکنار شد!

وی به تنهایی نمود انسانی پر تلاش در حوزه کاری خود که میتوانست الگویی برای روابط عمومی ادارات شهرستان باشد هفته گذشته در کمال تعجب توسط رئیس شبکه بهداشت و درمان آغاجاری برکنار شد

فعالیت های روابط عمومی بهداشت و درمان آغاجاری فراتر از روابط عمومی بود وی یکی از پرتلاش ترین نیروهای مبارزه با کرونا ویروس در سطح شهرستان است که در تمام سرکشی های چند روز اخیر در خط مقدم مقابله با کرونا حضور داشت ، وی همچنین در بخش کلینیک تخصصی بیمارستان مهره کلیدی محسوب می شود گزارشات مردمی نشان میداد که در زمان مرخصی او کلینیک دچار مشکلات عدیده شده بود

این گونه رفتارها در قبال جوانان پر تلاش بومی آغاجاری نگران کننده است و باید دلایل حذف پل ارتباطی بهداشت و درمان آغاجاری با رسانه ها را بررسی کرد

چرا در چنین شرایطی که باید بین بهداشت و درمان و رسانه ارتباط تنگاتنگی وجود داشته باشد به یکباره این پل ارتباطی حذف می شود ، علامت سوال بزرگی که برای مردم و رسانه ایجاد شده است؟!! (صدای آغاجاری)