فرماندارمسجدسلیمان:

تمامی تصمیمات لازم و امکانات برای کنترل بیماری کرونا در شهرستان بکار گرفته شده است

به گزارش خبرگزاری خورنا مسجدسلیمان// دکتر پاکدل فرماندار این شهرستان گفت:در روزهای گذشته با همه توان و امکانات برای مقابله بیماری در شهرستان اقدام شد و توانستیم با نظر شورای تامین شهرستان مسجدسلیمان تصمیمات خوب و منسجمی را اتخاذ کنیم.

 

وی ادامه داد:از همان روزهای ابتدایی ایستگاه های بازرسی و سلامت سنجی را در ورودی شهرستان مستقر کردیم تا بتوانیم مسافران و افرادی که قصد ورود به شهرستان را دارند با یک برنامه ریزی مناسب سنجش کنیم.

فرماندار شهرستان مسجدسلیمان افزود:همه این تلاش ها زمانی به ثمر خواهد نشست که مردم هم مثل همیشه پای کار باشند تا انشاءالله این بحران را پشت سر بگذاریم.
وی تاکید کرد:اکنون تمامی مبادی ورودی و خروجی شهرستان مسجدسلیمان مثل شهرک صنعتی،چم آسیاب،تلبزان،تمبی،بی سیم،گلگیر و….را مسدود کردیم تا بصورت کامل تردد در شهرستان کنترل شود اما مهم ترین آیتم مورد نیاز ما مشارکت مردم است،انتظار داریم مردم مسجدسلیمان خودشان پای کار بیایند و همکاری لازم را داشته باشند و در روز سیزده بدر در خانه بمانند تا از زنجیره انتقال این بیماری جلوگیری شود.