رئیس سازمان صمت خوزستان:

215 هزار ماسک تنفسی به استان خوزستان اختصاص یافت

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان با اشاره به اینکه ۶ پرواز حامل ماسک به کشور انجام گرفته است گفت: با پیگیریهای صورت گرفته ۲۱۵ هزار ماسک از این محموله به استان خوزستان اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری خورنا امیرحسین نظری ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: در حال حاضر تعداد ماسکهایی که به استان وارد شده است در حدود ۱۰۰ هزار ماسک می‌باشد که با اولویت مراکز درمانی و بیمارستانی توزیع شده است.

وی بیان کرد: مردم باید ماسک را از مراکز معتبر خریداری کنند تا فرصت هرگونه سوء استفاده‌ای از متخلفان سلب شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان در پایان از کشف چندین انبار احتکار ماسکهای تنفسی در استان خبر داد و تصریح کرد: از این انبارها بیش از ۳۰ هزار ماسک احتکار شده کشف و ضبط گردید و با افراد مرتبط با این تخلفات برخوردهای شدیدی انجام گرفت.