تشنگان خدمت ! یا شیفتگان قدرت؟

صالح ساری پور

در این دنیای پیچیده وبی رحم ، یک کلیپ ، یا یک عکس ، می توانند انقلابی دروجدان ها ، وعقل ها ، واندیشه ها، ایجاد کنند. می توانند چشم ها را بگریانند ، بغض ها را بترکانند، صداها رابلرزانند وقلم ها را مسحور ومجذوب خود کنند.

اینگونه عکس ها وفیلم های ماندگار ، در کشور ما به کثرت وجود دارند. از جانفشانی های مردم درانقلاب اسلامی ، تا جنگ تحمیلی ودر همه بحران ها وحوادث پیش آمده مانند زلزله وسیل وبیماری کرونا.

نکته حائز اهمیت اینجاست که خادمان واقعی ملت وتشنگان خدمت ، درهمه برهه ها ومحنت ها ، همیشه از دوربین گریزانند. وبسیاری از جانفشانی های صادقانه ، بدلیل سلامت نفس و نیت خالصانه ی این قهرمانان واقعی، توسط هیچ دوربینی ثبت وضبط نشد.

آنچه که هر محقق وپژوهشگری را سر به تعظیم قرار می دهد ؛ نگاه واقدام ، اسلام دوستی ، ایران وایرانی دوستی ، با لحاظ ، همه رنگ ها وزبان ها واستان ها در گفتار و رفتار خادمان واقعی بود . نه اختلافی ایجاد کردند ونه تفرقه وتبعیضی. ذره ای از حب ریاست و کرسی نشینی وسود جویی و برنامه ریزی دنیوی در درون نازنینشان نبود.

اکنون ودر این زمانه ی عجیب ، باید ازخود مان سوال کنیم ، اینهمه رقابت برای اثبات ادعای خدمت به چه منظور وبرای چیست؟
این <<نافرهنگ>> گزارش های صوری ما را به کجا می برد؟
چرا بسیاری از ما ، در شکار سوژه ها حرفه ای شده ایم؟
چرا اکثراً دوست داریم رو به دوربین باشیم؟
اینهمه مستند سازی اثبات خدمت ، در فضای مجازی برای چیست؟

چرا تا دستی را گرفتیم، چند سی سی خون دادیم ، گُلی را تقدیم کردیم، یتیمی را نوازش دادیم، مریضی را عیادت کردیم، امر به معروفی نمودیم ، نهی از منکری کردیم ، وحتی بعنوان مسئول احقاق حقی نمودیم ، عکس ها وفیلم ها ، با کلی تعریف وتمجید ، به همه ی عالم وآدم، مخابره می کنیم.
اینهمه علاقه ی به ذکر نام ونشان برای چیست؟

چرا؟ برای به << اصطلاح >> بزرگ ومشهورومحبوب ومردمی وقهرمان نشان دادن خودمان اینهمه تبلیغات کنیم.

مگر این آیه ازقرآن را نخوانده ایم؟
ألم یعلم بانَّ الله یری. ترجمه: مگر نمی داند که خداوند می بیند؟

مگر نشنیده ایم ، امیر مومنان و دیگر ائمه اطهار علیهم السلام تاکید داشتند ،انفاقها و صدقات خود و رسیدگی به محرومان و مستمندان جامعه را در دل شب انجام دهند ، و از آن گذشته روی خود را می پوشاندند تا هیچکس آنها را نشناسد.

آری ، جامعه، نیاز به الگو واسوه دارد. انجام کار خیر نیاز به تبلیغ دارد. سخن درستی است ولی بشرطها وشروطها.

اسوه و الگوهای ما رهروان و فرزندان صادق ومخلص ، سید علی خامنه ای مد ظله العالی مانند شهید سرافراز حاج قاسم سلیمانی و همرزمان اویند.

حاج قاسم هائیکه که فرزندان ایران از سیستان وبلوچستان تا خوزستان را دوست دارند.تشنگان خدمتی که می شود به آنها اعتماد کرد و از کلامشان وحدت ورحمت وعزت وحکمت رااستشمام نمود.

برای عبور از این مرحله زمانی حساس ، نیاز است که قدری به اخلاق مخلصانه ، وصادقانه ی شهدا ، و تشنگان واقعی خدمت ، رجوع کنیم.هرچند که محال است مانند آنان شویم ، ولی حداقل ، سعی کنیم از راه ومسیر منحرف نشویم.

مردم تشنگان خدمت را از شیفتگان قدرت ، تشخیص می دهند. اگر هم ، بعلت تحریف وتزویر اشتباه کردند ؛ به سرعت اشتباهشان را اصلاح می کنند.
《ما کان لله ینمو》 یعنی اینکه هرچیزی که خالصانه برای خدا باشد رشد ونمو می کند. بنابراین زیاد نگران مخفی ماندن خدماتمان نباشیم.

آبادان بیداراست