اسامی نفرات برگزیده اولین قرعه کشی سامانه خود اظهاری کرونا ویروس

به گزارش خبرگزاری خورنا مسجدسلیمان// اولین قرعه کشی سامانه خود اظهاری کرونا ویروس با حضور جمعی از مسئولین برگزارشد.

 قرعه کشی سامانه خود اظهاری  کرونا ویروس با حضور جمعی از مسئولین در شبکه بهداشت و درمان برگزار شد.

از بین شرکت کنندگانی، که همراهی نمودند و اطلاعات خود را ثبت کردند،  5 نفر انتخاب و به هر کدام کارت هدیه به مبلغ 200 هزار تومان اهداء شد.

اسامی نفرات برگزیده به شرح زیر می باشد:

پارمیدا مرادی -محمد اسدی مهر -مرتضی جعفری شهنی -یسنا جلیلی آب نرگسی-مصطفی صیفوری

در ضمن همشهریان لطفا به ثبت نام در سامانه ادامه دهند و در مرحله دوم قرقه کشی انجام خواهد شد.