عرضه برنج دولتی فردا یکشنبه دهم فروردین ماه تحت نظارت مستقیم بازرس اداره صنعت معدن و تجارت مسجدسلیمان

به گزارش خبرگزاری خورنا //به گفته دشتی رییس صنعت معدن و تجارت عرضه برنج دولتی فردا یکشنبه دهم فروردین ماه تحت نظارت مستقیم بازرس اداره صنعت معدن و تجارت مسجدسلیمان صورت می گیرد.

 

به گفته دشتی: در راستای اجرای برنامه های ستاد تنظیم بازار فردا یکشنبه مورخه ۱۰ فروردین ماه برنج دانه بلند هندی کیسه ۱۰ کیلویی ۶۹ هزار تومان به نرخ دولتی در مکان های ذیل تحت نظارت مستقیم بازرس اداره صنعت معدن و تجارت به شهروندان گرامی عرضه میگردد .

✔️فروشگاه و سردخانه مواد غذایی رویان بعد از پل شهید بختیاری هشت بنگله روبروی دفتر خدمات الکترونیک قضایی

✔️فروشگاه خلیج فارس در باشگاه مرکزی

✔️ فروشگاه سید هادی حسینی در بازار صاحب الزمان کلگه جنب بانک ملی

دشتی
رئیس اداره صنعت معدن و تجارت مسجد سلیمان