پلمب ٤٨ واحد صنفی در امیدیه توسط توسط واحد اماکن نیروی انتظامی

اسداله ترحم / خورنا – سرهنگ میررضایی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان امیدیه:
در اجرای مصوبه شورای تامین و دادستان محترم شهرستان امیدیه مبنی بر تعطیلی بازار ‌جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در طی چند روز گذشته، تعداد 48 واحد صنفی (‌پوشاک، ‌فست فود‌، گیم نت، کافه‌) که ‌بدون توجه به مصوبه تعطیلی، همچنان به فعالیت خود ادامه داده بودند، توسط ‌واحد اماکن نیرو انتظامی پلمپ گردید.