حضور فرماندار مسجدسلیمان و اعضاء شورای تامین در ایستگاه بازرسی ورودی شهرستان

به گزارش خبرگزاری خورنا مسجدسلیمان// ظهر امروز(چهارشنبه)فرماندار شهرستان به همراه اعضاء شورای تامین مسجدسلیمان در ایستگاه بازرسی ورودی شهر حضور پیدا کردند و از نزدیک بر روند کنترل تردد خودروها به شهرستان نظارت کردند ‌.

گزارش تصویری  نظارت فرماندار و اعضاء شورای تامین از ایستگاه بازرسی ورودی مسجدسليمان: