مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند از ابلاغ ۲۰ راهبرد به معاونت سرمایه گذاری این سازمان، جهت تحقق جهش تولید در سال ۱۳۹۹ خبر داد.

خورنا-به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند اسماعیل زمانی با اشاره به نام گذاری سال ۱۳۹۹ توسط مقام معظم رهبری با عنوان جهش تولید، گفت: پس از تشکیل جلسات و ارائه نظرات کارشناسی، امیدوار هستیم با ابلاغ این ۲۰ راهبرد به معاونت سرمایه گذاری، شاهد رشد و تحقق جهش تولید در منطقه باشیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند ۲۰ راهبرد در نظر گرفته شده را این گونه معرفی نمود:

۱- استفاده از ایده ها و تحقیقات دانشجویان و جوانان منطقه در مرکز نوآوری و فن آوری منطقه و تقویت و توسعه استارتاپ ها تخصصی صنعت.

۲- توجه ویژه به توسعه صنایع دانش بنیان در منطقه از طریق برنامه ریزی جهت افزایش شرکت های فناور و هایتک، راهبرد دیگر خواهد بود.

۳- تاکید بر فعال سازی و توسعه ظرفیت خالی واحدهای تولیدی با رویکرد صادارت.

۴- حمایت همه جانبه از واحدهای تولیدی جهت ارتقاء تکنولوژی و به روز رسانی ماشین آلات.

۵- تسهیل و تسریع در صدور مجوزهای کسب و کار و تجارت و صنعت از طریق حذف بوروکراسی اداری و قوانین دست و پاگیر.

۶- مدیریت واردات و مبارزه جدی و مضاعف نسبت به سال گذشته با قاچاق کالا و جلوگیری از کالاهای غیر مجاز .

۷- جلوگیری از خام فروشی و عدم اعطای مجوز صادارت به مواد خام مورد نیاز واحدهای تولیدی.

۸- تسهیل و حذف بوروکراسی گمرکی جهت ورود مواد اولیه ، ماشین آلات و قطعات مورد نیاز بخش تولیدی و صنعت.

۹- ارتباط تنگاتنگ و تخصصی با دانشگاهها جهت ارائه ایده ها و حمایت از طرح تحقیقاتی بخش صنعت در راستای جهش تولید.

۱۰- تشکیل کارگروه تسهیل بخش تولید منطقه با محوریت اتاق های بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی خرمشهر و آبادان جهت رفع موانع تولید و جهش آن.

۱۱- تشکیل کارگروه احیای کشاورزی منطقه به منظور توسعه بخش کشاورزی و شیلات منطقه بعنوان یک الویت از طریق رفع موانع آنها – تسهیل در صدور مجوز – توسعه و ایجاد گلخانه ها و پرورش ماهی در کانال و قفس – پرورش بوقلمون- شتر و تولید عسل و …

۱۲- همکاری تنگاتنگ و هماهنگی با شرکت توسعه سرمایه گذاری منطقه در جهت تحقق زنجیره تامین در تولید شامل ( تامین مواد اولیه، تهیه ماشین آلات- بازاریابی ، لجستیک و صادارت کالاهای تولیدی).

۱۳- استفاده از ظرفیت مشاوران و متخصصان منطقه ای ، استانی و ملی جهت اصلاح مدیریت و کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی در جهت رسیدن به ظرفیت اسمی.

١۴- ایجاد ارتباط بین زنجیره های تولید و بازار مصرف با محوریت بخش خصوصی، فراخوان بخش خصوصی شامل اتاق های بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی – اتاق اصناف و شرکت های خدمات صادارت در جهت هماهنگی بازاریابی و فروش و حضور فعال در نمایشگاههای ملی و بین المللی.

١۵- شناسایی واحدهای تولیدی با پیشرفت فیزیکی بالای ۴۰٪ و حمایت و صیانت از آنها جهت راه اندازی در سال ۹۹٫

١۶- علاوه بر منابع داخلی منطقه پیگیری جدی جهت دریافت و استفاده از تسهیلات فنی و اعتباری استانی و ملی جهت حمایت همه جانبه از واحدهای تولیدی منطقه.

١٧- باز شناسی تسهیلات، خدمات و اعتبارات ویژه گمرکی ، قابل ارائه به واحدهای صنعتی و تولیدی و اعطای آنها از جمله اصلاح و تکمیل مکرر لیست کالاهای معاف از ثبت سفارش.

١٨- حمایت از صنایع کوچک و خانه محور (مشاغل خانگی) و استفاده از منابع داخلی و ملی جهت تکمیل زنجیره تولید و فروش آنها.

١٩- تشکیل و راه اندازی میزهای تخصصی صنعت در اتاق های بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی شهرستانهای آبادان و خرمشهر.

٢٠- تعیین تکلیف واحدهای تولیدی که توسط بانک ها تملک گردیده و اولویت واگذاری آنها به سرمایه گذاران در سال ۹۹