پیشنهادی برای کنترل ترددهای غیرضروری جریمه نقدی سنگین خودروهای خاطی

خبرگزاری خورنا مسجدسلیمان //علیرغم توصیه های مشفقانه مسئولان ستاد ملی وستادهای استانی مبارزه با کرونا بازهم کم نیستندهموطنانی که بدون درک شرایط خطیربهداشتی ناشی از کارزارمبارزه با بیماری مهلک کرونا همچنان باسفر به اقصی نقاط کشور ویروس مرگ آفرین کرونا را درتعطیلات نوروزی برای دیگران به ارمغان می برند.حالا بخش عمده ای از ابتلای افراد به بیماری مهلک کرونا ناشی از معاشرت ودیدوبازدیدمهمانان نوروزی است .

پیشنهادی برای کنترل ترددهای غیرضروری
جریمه نقدی سنگین خودروهای خاطی
محمدرضا مکوندی
علیرغم توصیه های مشفقانه مسئولان ستاد ملی وستادهای استانی مبارزه با کرونا بازهم کم نیستندهموطنانی که بدون درک شرایط خطیربهداشتی ناشی از کارزارمبارزه با بیماری مهلک کرونا همچنان باسفر به اقصی نقاط کشور ویروس مرگ آفرین کرونا را درتعطیلات نوروزی برای دیگران به ارمغان می برند.حالا بخش عمده ای از ابتلای افراد به بیماری مهلک کرونا ناشی از معاشرت ودیدوبازدیدمهمانان نوروزی است .
درهمین زمینه پیشنهادی خدمت عزیزان ستادملی کرونا دارم: مبنی براینکه هرگونه ترددپلاک های متفرقه به مناطق مختلف کشور دروردی هرشهر یامشاهده توسط پلیس راهور درسطح شهرها مشمول جریمه سنگین قرار بگیرد.
بی اعتنایی این قبیل هموطنان به توصیه های ستادملی کرونا مبنی برعدم سفر؛ هزینه ها وزحمات مضاعفی برسیستم درمانی کشور و و عزیزان بخش درمان تحمیل می کند.
اجرای این مهم می تواندنقش بسزایی درکاهش ترددهای غیرضروری و قطع زنجیره انتقال بیماری مرگبار کرونا داشته باشد.