صنعت نفت، از ملی شدن تا میلی شدن: گذاری بر حال صنعت نفت ایران به بهانه ۲۹ اسفند، سالروز ملی شدن صنعت نفت

به قلم حسین کلاه‌کج/ کارشناس ارشد مهندسی هسته ای/ فعال حوزه برق و انرژی…

۲۹ اسفند سالروز ملی شدن صنعت نفت و قطع دست استعمار و استکبار از صنعت نفت در ایران با اراده مردمی که همیشه آزادی و آزادگی را بر نان و نام نیک را برننگ ارجح دانستند، می باشد.
آنگاه که دو چهره ملی( دکتر مصدق) و مذهبی( آیت الله کاشانی ) با ایجاد وحدت و از بین بردن تفرقه توانستند ظرفیت و اراده ملت ایران را بر احقاق حق خود متمرکز کرده و حیله و مکر همیشگی روباه پیر دنیای استعمار (حکومت بر مردم دنیا بر پایه تفرقه) را نقش بر آب سازند و قرارداد دارسی و همه آیین نامه های ننگین تحمیلی از سمت و سوی انگلیس و اجرا شده به واسطه حکومت و عوامل داخلی آنها در این رابطه را لغو و به دست اراده ملت ایران بسپارند که این خود نقطه عطفی شد در تاریخ سیاسی، صنعتی ، اقتصادی ایران و جرقه‌ای در آغاز اقتدار این کشور در دنیای مدرن و صنعتی امروزی گردید.
اما پس از گذشت قریب به شش دهه بعد از آن افتخار و اقتدار ملت ایران که در سایه عزت ملی و اقتدار مذهبی رخ داد در حالی که این گنج بی بدیل و این ظرفیت بالقوه می بایست به هزاران کالا و خدمات غیر قابل تحریم و غیرقابل انحصار قرار گیرد و به ظرفیت بالفعل تبدیل گردد تا موجبات زیرساخت‌های ایران را بیش از پیش فراهم آورد و صنعت و اقتصاد ایران را در دنیا بی رقیب نماید اما عده ای خود را صاحب و مالک این سرمایه عظیم ملی دانستند که فریفته و شیفته فریب های دنیای استعمار جهانی بودند تا بار دیگر با دست گذاشتن بر نقاط اختلاف و تفرقه برانگیز خود را ژنرال های خودنامیده ای بنامند که در میدان جنگ با ملت خود ورق را به نفع دشمن برگردانند و نفت ملی را به کام دشمنان ایران قابل تحریم و به میل آنان بی ثمرترین کالای حال حاضر در اقتصاد کشور نمایند به نحوی که حتی به سختی از پس مخارج اداره خود بر آید .
اما به لطف قادر متعال امید است بار دیگر سرباز صفر هایی که ژنرال های خود نامیده آنان را به خاطر بی ادعایی و متکی بودن بر ظرفیت‌های داخلی و ملی کشور مردود دانسته بودند همچون باکری ها، همت ها، و چمران ها که خود را سرباز صفر ملت و ولایت دانستند ، با تکیه بر اراده ملی و توکل بر خدا و بی‌توجهی به قدرت‌های پوشالی شرق و غرب این صنعت مادر را از تحریم و انحصار برهانند و از میلی بودن به ملی شدن تغییر دهند.

به امید سرافرازی ایران و ایرانی