تولید دستگاه پمپاژ مواد ضد عفونی کننده در هنرستان شهید اتابک شهرستان امیدیه

اسداله ترحم / خورنا – در ادامه تکمیل پروژه تولید
مواد شوینده و ضد عفونی کننده در هنرستان فردوس شهرستان امیدیه، هنرآموزان و هنرجویان هنرستان شهید اتابک این شهرستان نیز به منظور ارائه خدمات در جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا و ضد عفونی کردن مدارس دستگاه پمپاژ مواد ضد عفونی کننده را ساخته و با کمترین قیمت در اختیار سایر مدارس این شهرستان قرار می دهند.
شایان ذکر است این دستگاه ۲۰ لیتر حجم دارد و در چند روز آینده به مرحله تولید انبوه خواهد رسید.