گندزایی و ضدعفونی میانکوه توسط عملیات انتقال گاز جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا

اسداله ترحم / خورنا – به گزارش روابط عمومی منطقه یک عملیات انتقال گاز، با توجه به شیوع ویروس کرونا جلسه راهبردی کمیته سلامت به صورت فوق العاده برگزار و در راستای مسئولیتهای اجتماعی منطقه یک عملیات انتقال گاز تصمیماتی اتخاذ گردید.
پیمان خضرایی مدیر منطقه با اشاره به با اهمیت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا گفت: با عنایت به مسئولیتهای اجتماعی این منطقه، علاوه بر اینکه یکی از اولویتهای اصلی این سازمان حفظ سلامت مردم و کوشش در به حداقل رساندن شیوع این بیماری است ، در این خصوص از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.
خضرایی افزود: پس از تهیه مواد ضدعفونی کننده به صورت عمده، با همکاری نیروهای بیسجی منطقه، معابر پر تردد این شهر به صورت دوره ای گند زدایی و ضدعفونی میشوند.