14فروردین هفته 22 لیگ برتر برگزار می شود

بازی ها در شروع دوباره از هفته بیستم و دوم از سر گرفته می شود و این طور نیست در تاریخ یاد شده بازی های از پیش تعیین شده برگزار شود و بازی های هفته های اخیر که به دلیل تعطیلی برگزار نشده جز مسابقات معوقه لحاظ شود.

 

برنامه جدید بازی ها از هفته بیست و دوم به زودی از سوی سایت سازمان لیگ برتر اعلام خواهد شد. به واقع در روز 14 فروردین شاهد برگزاری بازی های هفته بیست و دوم لیگ برتر خواهیم بود. شرایط در بازی های دسته اول هم به همین صورت خواهد بود.