استقلال وکیل “عزت نفس، استقلال رای و اعتماد به نفس” او را افزایش می‌دهد

خورنا- دکتر سید یزدالله طاهری نسب رئیس کانون وکلای دادگستری استان خوزستان در یادداشتی ضمن تبریک سالروز تصویب قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل نوشت: در تعریف استقلال باید یادآور شد که مراد از استقلال وکیل و کانون وکلا صرفاً استقلال صنفی است. به این معنا که امور صنفی وکلای دادگستری ازقبیل صدور پروانه وکالت و تمدید پروانه و همچنین نظارت انتظامی بر وکیل دادگستری می‌بایست توسط خود وکلای‌ دادگستری و از طریق کانون وکلا بعمل آید.

دیگر اینکه کانون های وکلا با نظارت دادگاه انتظامی قضات که از بدو استقلال تاکنون وجود داشته و در قانون لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۱ آمده است هیچ مخالفتی ندارند. زیرا استقلال وکیل موجب افزایش شجاعت و اعتماد به نفس او در پذیرش وکالت پرونده های حساس حاکمیتی و یا به طرفیت دولت می‌شود.

طبیعی است که اگر تمدید پروانه وکیل یا نظارت انتظامی بر وکیل توسط یک نهاد حاکمیتی صورت گیرد وکلای دادگستری کمتری حاضر به وکالت‌ در دعاوی حساس علیه دولت خواهند شد. از این روست که استقلال وکیل عزت نفس ، استقلال رای و اعتماد به نفس او را افزایش داده و در نتیجه وکیل شجاعت و امکان دفاع بهتری را خواهد داشت.

به عبارت دیگر اگر نهادی دیگر غیر از کانون وکلا در فرآیند صدور پروانه و یا تمدید پروانه و نظارت انتظامی بر وکلا دخالت نماید این امر موجب افزایش خودسانسوری و محافظه کاری در پذیرش دعاوی و کاهش اعتماد به نفس وکلا در دفاع از مردم و در جلسات دادگاهها و تنظیم لوایح و نزد قضات و به طور کلی کاهش کیفیت ارائه خدمات حقوقی به مردم خواهد شد.

به عبارت دیگر در نبود استقلال صنفی حق دفاع که یک حق مسلم ملی است آسیب خواهد دید .لذا ما حق دفاع را یک حق مسلم ملی می دانیم نه صرفا یک حق صنفی برای تامین دغدغه های شغلی وکلای دادگستری. لذا انتظار میرود هرگاه بحث از استقلال کانون وکلا و وکیل میشود همکاران محترم در تبلیغ ضرورت استقلال نزد مقامات محترم قضایی، نمایندگان مجلس، مردم و مسئولان دولتی این نکات را مد نظر داشته باشند.

دکتر سید یزدالله طاهری نسب رئیس کانون وکلای دادگستری استان خوزستان