کسب درجه بین المللی تکواندو توسط داور خوزستانی

نتایج آزمون های بین المللی کیوروگی (مبارزه) که دو ماه گذشته به مدت یک هفته و به میزبانی مسکو روسیه با حضور حسین اسدی داور خوزستانی برگزار شده بود، اعلام شد این داور ارزنده استان با موفقیت و طی نمودن آزمون های بین المللی در کشور روسیه موفق به دریافت حکم داوری درجه c بین المللی کیوروگی ( مبارزه) شد