ظاهری رفت؛ ورناصری آمد

✍:روح الله شریعتی

🔹شکست انتخاباتی علی عسکر ظاهری هم خوشحالم نمود و هم ناراحت.خوشحال،به این خاطر که ترکیب مجلس فعلی که مملو از پایداری ها،تندروها و طرفداران محمود احمدی نژاد است با منش و روحیاتِ عسکر ظاهری،جور در نمی آمد.ناراحت به این خاطر که حوزه مسجد سلیمانِ بزرگ، یک نماینده سالم را از دست داد.

🔹ظاهری به تمام معنا نماینده ای بود که به آزادی بیان اعتقاد داشت و علیرغم بسیاری از نمایندگان حتی یک بار هم برای اهالی قلم و رسانه،ایجاد دردسر ننمود.چندین کانال و سایت در چهار شهرستانِ حوزه مسجدسلیمان بر علیه او می نوشتند ولی این بشر،خم به ابرو نیاورد.

🔹مهم تر از همه کارنامه عسکر ظاهری در چهار شهرستان بوده که کار را برای نماینده بعد دشوار می کند.ظاهری،در دوره تحریم و نبودِ پول نمره قابل قبولی در کارنامه خود ثبت نمود.

🔹ضمن تبریک به سرهنگ ورناصری،امیدوارم روحیه انتقاد پذیری و قدرت تحملِ عقیده مخالفش،همچون ظاهری بالا باشد و با اهالی رسانه مهربان باشد و معتقد باشد؛رسانه ها چشمانِ بیدار جامعه هستند.

🔹در پایان مشاهده خواهیم نمود آیا رسانه هایی که تمام تقصیرها و کوتاهی های چهل ساله را به گردن ظاهری و تیمش انداخته بودند آیا به نقد عملکرد ورناصری نیز خواهند پرداخت یا آنجا که صحبت از منافع باشد این دیالوگ حاکم خواهد بود:”ولش کن بابا صلاح نیست اینو بنویسی.”