رئیس ستاد مهندس ظاهری در هفتکل :از بی مهری به هفتکل تا عذرخواهی

با سلام ودرود بر مردم شریف وفهیم هفتکل
ما در حال برگزاری انتخاباتی هستیم که سرنوشت خودرا می خواهیم رقم بزنیم چرا که دردها ورنجهای بی پایان این مردم با به به گفتن وکف وسوت حل نمیشود
ماهم معتقدیم بی مهری ودیده نشدن هفتکل در معادلات سیاسی، اجتماعی ،فرهنگی واقتصادی والبته عدم مطالبه گری صحیح ومنطقی بدون سهم خواهی شخصی وطایفه ای ،حزبی وجناحی پی گیری خوبی صورت نگرفت که واقعا فقط وفقط برای توسعه ورشد شهرمان هفتکل باشد این مهم سالها رنجمان داده ومتاسفانه این رنج وبی مهری برخی مسئولین ادامه دارد .
ما در دوره قبل که از مهندس ظاهری حمایت کردیم .ایشان را فردی دلسوز اخلاق محور و ولایی وآگاه به مسایل منطقه ای واستانی وکشوری دیدیم کسی که باقوانین آشنا بوده ومدیرکل استانی ومعاون وزیر بوده وهمین امر هم موجب شد تا برای برون رفت از مشکلات شهربه ایشان اعتماد کنیم
آنچه در گذشته خواسته شهروندان ما بود واکنون ادامه دارد
۱. توجه به نیروهای بومی بود که تاحدقابل قبولی انجام شد ۱۷ مدیر بومی
۲. ورود به نمکزدایی بود که با تمام کردن کار پیمانکار تعدادی از جوانان شاغل ما بیکار میشدند وشدند اما مهندس ظاهری با رایزنی توانست تعدادی از عزیزان را برگرداند ولی تعدادی با مشکل روبرو شدند که مطالبه گری ما هنوز ادامه دارد چه با ظاهری چه بدون ظاهری وامیدواریم این عزیزان نیز برگردند ومشغول کار شوند .
۳. ورود به کارخانه سیمان بود تلاشهای شد که ولی منتج به نتیجه نشد ودر یک باز بینی اساسی وتغییرات انجام شده امیدواریم سهم هفتکل از کارخانه که سالها از دست رفته است روشن شود.
واین مطالبه عمومی مردم چه با ظاهری وچه بدون ظاهری ادامه خواهد داشت
۴. در خصوص جاده که مطالبه گر بودیم کارهای زیادی انجام شد ولی متاسفانه حتی با ورود فرماندار محترم ونهادهای محترم قضایی نتیجه مثبتی گرفته نشد وتلاشهای نماینده نیز با سنگ اندازی به تاخیر افتاد
ولی کار در حال انجام است امیدواریم زودتر این کابوس حل شود.
۵ در مورد بهداشت درمان
اقدامات خوبی انجام شد انگونه که امروز بر تعداد پزشکان حاضر در مرکز درمان بستر بیشتر شده وباساخت اورژانس ۳۰ تخته خوابی که اماده بهره برداری است وباافزودن سه آمبولانس ودریافت مجوز بیمارستان راه برون رفت از مشکل درمانی شهروندان رو به همواری است .
۶. درخصوص مبلمان شهری که تلاشهای اعصای محترم شورای شهر وانتخاب شهردار شایسته وتوانمند ورایزنی های مهندس ظاهری وحمایتهای ایشون تغییرا ت مورد رضایت مردم انجام شد.
۷ در نهاد های حمایتی اعتبارات خوبی گرفته شد در اداره برق وآبرسانی بخش رغیوه ومرکزی فاز اول ان بعداز سالهاچشم انتظاری مردم به دست مهندس ظاهری کلید خورد واین راه تا حصول نتیجه همچنان ماطلبه گری خواهد شد.
۸. حضور مستمر دربین مردم
که انجام میشد
۹. در حوزه ورزش ساخت خوابگاه برای ورزش هفتکل وتهیه برخی اعتبارات
.و……. این موارد مطالبات ۴ سال پیش بود که راههایی را رفته است وتوجه مطالعاتی وبرنامه میدانی مهندس طاهری
مجدد ما را قانع کرد که به سمت ایشون به عنوان مطالبه گران وپی گیری کنندگان شهر هفتکل گرایش داشته باشیم و

همه کاندیداها برای ما عزیز بودند وهستند وما به کسی اهانت نکردیم وهمیشه دعوت به اخلاق مداری کردیم اما با شروع تبلیغات آزاد انچنان تعدادی معدود جو را متشنج کردند که قابل تحمل نبود این همه با احساسات مردم ما بازی شود وبرخی خانواده های محترم را نگران کنیم آنهم بطرز مبهم .
اما اینجانب فریدون اسمی پور انقدر شجاعت دارم که اگر جایی اشتباه کرده باشم صراحتا اعلام کنم که اشتباه کردم
من از برخی کاندیدها وهواداران محترمشان درچهارشهرستان که در سخنرانی اینجانب مورد رنجش و آزرده خاطر شده وبالاخص مردم شریف وصدیق هفتکل (که اگر در اینجا هستم فقط به عشق شما وبرای رضای خداست نه دنبال پست ومقامم ودنبال سو استفاده از شما جهت مقاصد شخصی خود) بخاطر اشتباهم درسخنرانیم عذر خواهی میکنم واز ایشان حلالیت می طلبم .
امیدوارم هر کسی وارد مجلس شد کارهای نیمه تمام وراه رفته مطالبه گری نیمه ونصفه فرزندانتان را که خواسته شما را به مهندس ظاهری منتقل کردند ادامه دهند
واگر مهندس ظاهری توانست با این اخلاق نیکو وپی گیری های خوب وزیر بنایی مجدد اعتماد شما را جلب کرد ان شالله راه پر تلاش مطالبه گری به فضل الهی باهمکاری همه اقشار توانمند سیاسی اجتماعی فرهنگی واقتصادی ادامه خواهیم داد.
اما دوستان هفتکلی که در فضای مجازی توهین وتخریب را از حد گذراندید من حلالتون میکنم میدانم فشار بیکاری وخالی شدن سفره هامان دلهای پر داریم و بخدا میسپارمتان امیدوارم همه شهرم هفتکل طعم خدمت رسانی را بچشند .
فریدون اسمی پور ۹۸.۱۲.۱