سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز خبر داد:

راه‌اندازی نخستین بخش بازتوانی بیماران سکته حاد مغزی کشور در اهواز

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز از راه‌اندازی نخستین و مستقل‌ترین بخش بازتوانی بیماران حاد سکته مغزی کشور در اهواز با حضور دکتر محمدتقی جغتایی مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خورنا دکتر فرهاد ابول نژادیان ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: این اقدام در راستای ارائه خدمات به بیماران دچار سکته حاد مغزی است که بعد از انجام اقدامات درمانی اولیه آنها بتوانند برای ادامه درمان به این بخش مراجعه کنند.

وی بیان کرد: بازتوانی، توانبخشی، درمان اختلالات بلع و بی حسی و بی حرکتی از جمله اقداماتی است که در این بخش برای بیماران انجام می‌شود تا در اسرع وقت به زندگی برگردند و امید به زندگی و فعالیت در آنها بیشتر شود.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در پایان تصریح کرد: این بخش با اعتبار بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال از محل منابع طرح تحول سلامت راه اندازی شد.