منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره)برای سومین سال متوالی تندیس واحد صنعتی و خدماتی سبز را دریافت کرد.

خورنا| هدایت اله ترحم : به گزارش خورنا به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، بیست و هفتم بهمن ماه سال جاری در آیین تقدیر از واحدهای صنعتی و خدماتی سبز که توسط سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، ضمن معرفی منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) به عنوان دستگاه اجرایی حائز این عنوان، با اهدای تندیس واحدصنعتی و خدماتی سبز سال ٩٨ به آقای عادل دریس مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) از تلاش های این اداره کل برای رعایت و پیاده سازی الزامات و استانداردهای زیست محیطی تقدیر شد.
یادآور می شود اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان طی سال های اخیر به طور متوالی موفق به کسب لوح سبز به پاس رعایت الزامات زیست محیطی شده است.