برگزاری کلاس آموزش باستان شناسی عمومی در پایگاه میراث میراث جهانی شوش

کلاس آموزش باستان شناسی عمومی به دبیران تاریخ با همکاری اداره آموزش و پرورش منطقه شاوور در پایگاه میراث جهانی شوش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری خورنا این کلاس در راستای اهداف آموزشی پایگاه میراث جهانی شوش و با توجه به اهمیت آگاهی بخشی از دانش باستان شناسی عمومی برای دبیران تاریخ دوره دوم متوسطه منطقه شاوور در قالب آموزش تئوری سه ساعته، بازدید و آموزش عملی و کارگاهی نیم روزی در محوطه میراث جهانی شوش برگزار شد.

بنابر این گزارش بخش تئوری این دوره آموزشی با در نظر گرفتن موضوع با مکان در محل سالن جانبی موزه شوش( سالن معرفی و اطلاع رسانی پایگاه) و آموزش آن نیز توسط پرسنل متخصص پایگاه آغاز و با پرسش و پاسخ‌هایی در این زمینه به پایان رسید و در نهایت بخش عملی و آموزشی این دوره هم با بازدید از مجموعه میراث جهانی و کسب اطلاعات از متخصصین پایگاه به انجام رسید.

آموزش باستان شناسی عمومی به همراه ارائه تاریخچه‌ای از باستان شناسی شهر شوش از لحاظ ورود و انجام کاوش های باستانی توسط باستان شناسان داخلی و خارجی و نیز آشنایی با پیشینه درخشان باستان شناسی شوش و غیره از جمله برنامه‌هایی بود که در این کارگاه آموزشی اجرایی شد.