ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻘﺎﯾﯽ دو اهواز:

بیمارستان بقایی دو اهواز نیازمند حمایت خیرین است

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻘﺎﯾﯽ دو اهواز گفت: تمام کادر پزشکی، پرستاری و پشتیبانی بیمارستان شهید بقایی دو اهواز خاص و مجرب هستند و اگر خیرینی پیدا شود که به این بیمارستان کمک مالی کنند بیشک خدمات بهتر و با کیفیت‌تری می‌توان به بیماران سرطانی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار خورنا از اهواز دکتر سلیمان کمایی در نشست خبری امروز دوشنبه ۲۱ بهمن ۹۸ گفت: بیمارستان شهید بقایی دو اهواز یک بیمارستان ۴۰۰ تختخوابه است که از این تعداد تنها ۲۳۱ تخت آن فعال و مابقی برای عملیاتی شدن نیاز به حمایت خیرین دارند.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻘﺎﯾﯽ دو اهواز هزینه راه‌اندازی یک بیمارستان را حداقل ۶۵۰ میلیارد تومان دانست و خاطر نشان کرد: در صورت همکاری خیرین می‌توان ۹۸ تخت این بیمارستان را با ۱۰ میلیارد تومان راه اندازی کنیم و این قول را نیز می‌دهیم که تا ۱۰ سال آینده هم هیچ بیمار پشت خطی نداشته باشیم.

وی بیماری سرطان را از بعد اقتصادی و روانی کمرشکن دانست و افزود: بیماری داریم که حتی از پرداخت ۵۶ هزار تومان هزینه درمان خود نیز ناتوان است.

کمایی در پایان اظهار کرد: تمام کادر پزشکی، پرستاری و پشتیبانی بیمارستان شهید بقایی دو اهواز خاص و مجرب هستند و اگر خیرینی پیدا شود که به این بیمارستان کمک مالی کنند بیشک می‌توان خدمات بهتر و با کیفیت‌تری به بیماران سرطانی ارائه کرد.