مرکز آموزش علمی کاربردی خلیج فارس بندرامام خمینی (ره) موفق به کسب سه مقام برگزیده کشوری در هفتمین جشنواره حرکت دانشگاه جامع علمی کشور شد

خورنا| هدایت اله ترحم: مرکز آموزش علمی کاربردی خلیج فارس بندرامام خمینی (ره) موفق به کسب سه عنوان برگزیده کشوری در هفتمین جشنواره حرکت دانشگاه جامع علمی کشور شد
جشنواره ملی حرکت همواره بستر مناسبی جهت نمایش استعدادها و توانمندی‌های ارزشمند دانشجویان ایران اسلامی است.که باعث ایجاد شور و نشاط در بین دانشجویان، افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های علمی و تشویق آنان به فعالیت متناسب با نیازهای کشور را از جمله اهداف مهم جشنواره حرکت است.

عناوین برگزیده به شرح ذیل است؛
مقام دوم کشوری انجمن علوم دریایی
مقام سوم کشوری در بخش مسابقه سازهای دریایی
کسب مقام سوم کشوری در بخش انجمن علمی ایمنی و بهداشت H.S.E