جوابیه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در خصوص درگذشت پزشک بیمارستان سوسنگرد

پیرو انتشار خبری در خصوص درگذشت پزشک بیمارستان شهید چمران دشت آزادگان روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز جوابیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری خورنا در این جوابیه آمده است: مرحوم دکتر امین تاجمیری از پزشکان قرارداد ساعتی شهرستان دشت آزادگان بودند که در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۸ کشیک شب اورژانس بیمارستان مذکور بود.

بعد از چند ساعت حضور در بخش اورژانس با هماهنگی پزشک همکار، جهت استراحت به پانسیون پزشکان مراجعه می نماید‌.

در ساعت حدود ۳:۳۰ دقیقه بعد از نیمه شب؛ پزشک همکار بعد از چندین بار تماس ناموفق با ایشان جهت حضور در اورژانش؛ به محل استراحت این پزشک مراجعه می نماید که با پیکر ایشان مواجه میشود.

طبق اعلام پزشکی قانونی درگذشت این پزشک بر اساس گازگرفتگی بود است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در همان ساعات اولیه، ضمن اعلام همدردی با خانواده این پزشک گرانقدر، معاون درمان دانشگاه را موظف به حضور در شهرستان دشت آزادگان و پیگیری حادثه نمود.

دکتر فرهاد ابول نژادیان همچنین ضمن تاکید بر پیگیری دقیق حادثه به ادارات بازرسی و دفتر حقوقی، دستور برخورد قانونی و عزل مقصر یا مقصرین حادثه را صادر نمود.