نشست های کانون ادبی کتابخانه های عمومی بندر امام از سر گرفته می شود

خورنا: نشست های نقد و بررسی کانون ادبی کتابخانه های عمومی بندر امام خمینی، از بهمن ماه سال جاری از سر گرفته می شود.

مسئول کانون ادبی کتابخانه های بندر امام خمینی(ره) گفت: با توجه به تحویل ساختمان کتابخانه ی عمومی شهید اندرزگو، جلسات هفتگی نقد و بررسی ادبی این کانون از بهمن ماه سال جاری مجددا از سر گرفته می شود.

به گزارش ایلنا از خوزستان، ذوالفقار شریعت گفت: نوسازی ساختمان کتابخانه ی عمومی شهید اندرزگو به اتمام رسید و این مکان مجددا در اختیار کتابخانه قرار گرفت و بر همین اساس، و بنابه درخواست تعداد زیادی از اعضاء این کانون، جلسات نقد و بررسی شعر و داستان و همچنین کارگاه های ادبی، مجددا از ماه آینده در این محل آغاز می گردد.

این شاعر و منتقد جنوبی افزود: هماهنگی هایی صورت گرفته تا در دور جدید فعالیت این کانون، از شخصیت های برجسته ی کشوری در حوزه ادبیات، جهت حضور در جلسات و همچنین نشست های تخصصی و تبادل اندیشه دعوت بعمل آید.

شریعت، این کانون و انجمن ادبی کار را از معدود انجمن های بی حاشیه در سطح استان خوزستان دانسته که با تدوین برنامه های دراز مدت، قصد کمک به رشد و بالندگی فرهنگی در محدوده جنوب را دارد و از مسوولین منطقه خواست تا با تغییر رویکرد خود، همگام به دلسوزان فرهنگ و ادب این سرزمین، در ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت های ادبی و هنری، سهیم شوند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.