چالش های هنرمندان شهر ایذه! اداره فرهنگ و ارشاد ایذه نیازمند توجه و برنامه ریزی مناسب است

به گزارش خبرگزاری خورنا از ایذه، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از نهادهای مهم و موثر در حوزه ترویج و توسعه آئین و فرهنگ اصیل انقلاب و کشور است.

شهرستان ایذه نیر با قدمتی به بلندای تاریخ همواره نقشی مهم و مثال زدنی در ترویج و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلام و انقلاب دارد و شیر مردان و زنان آن برای دفاع از کشور و ولایت فقیه مقاومت جانانه کرده اند.

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان یکی از نهادهایی است که در طول سال های اخیر آن چنان که باید حامی توسعه فرهنگ شهرستان نبوده و هنرمندان ایذه را یا چالش ها و مشکلاتی مواجه کرده است.

حذف چهره های تاثیر گذار در حوزه تا مدیریت اداره فرهنگ به مدیران نا کار آمد در حوزه های مختلف اداری، عدم پاسخگویی مناسب به ارباب رجوع، عدم جلوگیری از برنامه های بدون مجوز در سطح شهرستان از جمله مشکلات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ایذه در طول مدت اخیر است.

هم چنین عدم برگزاری برنامه فرهنگی هنری توسط اداره ارشاد، رویش خودجوش کارگردانان بدون مدرک در شهرستان عدم نظارت براماکن فرهنگی از جمله دیگر مشکلات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ایذه در طول مدت اخیر است.

از نکات قابل توجه دیگر عدم حضور مستمر مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ایذه در محل خدمت است که برخی از شهروندان در تماس با خبرگزاری خورنا از عدم پاسخگویی و حضور مدیر اداره در محل خدمت خود، گلایه کرده اند.

قطعا حضور مستمر و برنامه ریزی مناسب مدیران اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند گامی مهم و موثر در مسیر تحول و توسعه خدمات این حوزه و تامین نیازهای فعالین فرهنگی ایذه بوده که با مشکلات ریز و درشتی مواجه شده است.

در پایان خبرگزاری خورنا آماده دریافت نظرات شهروندان و پاسخ مدیران اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و برنامه های آنان است تا مسیر رفع مشکلات و خدمت به مردم ایذه بیش از گذشته فراهم شود.

انتهای پیام/