مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان عنوان کرد:

لزوم تاکید بر جذب نیرو در شرکت ها و ادارات دولتی از کانال کاریابی ها

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: اگر دولت قبول کرده که کاریابی ها شکل بگیرند باید کمک کند تا بخش زیادی از حوزه اشتغال در اختیار کاریابی های خصوصی قرار بگیرد، و شرکت ها و ادارات دولتی از کانال کاریابی ها نیرو جذب کنند.

به گزارش خبرگزاری خورنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، ارسلان غمگین امروز سه شنبه ۸ بهمن ماه در جلسه دیدار با موسسات کاریابی استان اظهار کرد: کاریابی ها مهمترین بازوی اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دولت هستند.

وی افزود: تعداد ۲۸ کاریابی غیر دولتی داخلی و یک کاریابی بین المللی در استان فعال هستند که عملکرد کاریابی ها در ثبت بکارگمارده شدگان در چندین ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۳ درصد رشد داشته است

غمگین با اشاره به اینکه کاریابی ها از معرفی و استخدام نیروهای غیر بومی جلوگیری می کنند، خاطر نشان کرد: کاریابی ها میتوانند تعداد متقاضیان، کارجویان و فرصتهای شغلی مورد نیاز استان را احصا کنند و با معرفی نیروهای متخصص و با مهارت به کارگاهها و واحدهای مختلف اقتصادی نقش موثری در کاهش آمار بیکاری در استان داشته باشند.

وی افزود: متاسفانه هر خانواده ای را که بررسی میکنیم با تعدادی افراد بیکار مواجه میشویم که این‌ مسئله تنها به عملکرد دولت باز نمیگردد بلکه کم کاری های کاریابی ها نیز در این زمینه تاثیر گذار است.

غمگین با اشاره به انواع فعالیت های اقتصادی و تشریح وظایف کاریابی ها عنوان کرد: کاریابی ها باید در حوزه وظایف خود دقیق، پیگیر و قانونمند عمل کنند، ما نیز باید با به گونه ای عمل کنیم که ادارات دولتی و شرکت ها نیروهای خود را از کانال کاریابی ها جذب کنند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دغدغه اشتغال، بحث کاریابی ها است، تصریح کرد: باید قوی تر به این مسئله ورود کنیم. اگر دولت قبول کرده که کاریابی شکل بگیرند باید کمک کند تا بخش زیادی از حوزه اشتغال از جمله تنظیم تعادل در عرضه و تقاضای بازار کار در اختیار کاریابی های خصوصی قرار بگیرد، تا پویا تر عمل کنند.