آیا معلمان در این مملکت حق داشتن سرانه غذایی ندارند ?

با نتیجه بخش بودن اعتراض های فراوان دانشجو معلمان به کسر ناعادلانه ۴۵ درصدی و تبعیض بین دانشگاه های دولتی و بورسیه بخاطر نداشتن سرانه غذایی مسولین بعد از سال ها به فکر اصلاح و بررسی این قانون ناعاقلانه و ناعادلانه افتادند
در طی روز های اخیر اخباری به گوش میرسد که هیئت امنای دانشگاه و مسولین آموزش و پرورش پس از اعتراض های به حق دانشجو معلمان به فکر کاهش درصد ظالمانه کسر از حقوق و راضی کردن مقطعی دانشجو معلمان افتادند ، این در صورتی است که دانشجو معلمان خواستار رفع کامل تبعیض و بی عدالتی هستند ، خواسته معلمان آینده تخصیص سرانه غذایی و امکانات برابر با سایر دانشگاه های دولتی و بورسیه دیگر مثل علوم قضاییی ، تربیت دبیر شهید رجایی و … است نه صرفا کاهش درصد یا کاهش بی عدالتی
اگر درصد به ۲۵ درصد از دانشجویان خوابگاهی و ۱۰ درصد دانشجویان ترددی کاهش یابد با حقوق ۲۸۰۰۰۰۰ تومان سال آینده باز هم مبلغ کسورات هیچ تغییری نمی کند و به گونه ای دانشجویان را سرکار گذاشته اند ! این در صورتی است که دانشجویان بورسیه دیگر این حقوق را کامل دریافت میکنند و پرداختی آن ها به دانشگاه مانند سایر دانشگاه های دولتی است
درخواست دانشجو معلمان بازنگری در قانون سال ۶۹ متعهدین ، تخصیص سرانه غذایی به دانشگاه فرهنگیان خدمت و پایان دادن کامل به تبعیض است ! .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 • @hajibabaei_ir

 • تا کی بی عدالتی؟؟؟؟

 • در خواست دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از دیوان محاسبات کشوری
  متاسفانه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان سال هاست که با تبعیض و بی عدالتی دست و پنجه نرم می کنند
  دانشجویان این دانشگاه نسبت به کسر ۴۵ درصدی از دانشجویان خوابگاهی ( ماهیانه ۸۰۰ هزار تومان ) و کسر ۲۵ درصدی از دانشجویان غیر خوابگاهی (ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان ) اعتراض دارند
  دانشگاه فرهنگیان یک دانشگاه دولتی است اما دانشجویان این دانشگاه با وجود این که از حداقل امکانات دولتی برخوردار نیستند برای هر ترم شهریه ۳ میلیون تومانی به دانشگاه پرداخت می کنند ! این در صورتی است که تحصیل در دانشگاه های دولتی رایگان بوده و دانشجویان برای امکانات رفاهی هزینه بسیار کمتری پرداخت می کنند
  استدلال مسولین فرهنگیان قانون متعهدین خدمت سال ۶۹ مجلس برای مراکز تربیت معلم می باشد که در آن قانون ذکر شده هزینه های تحصیل از خود معلمان کسر شود ( درصدی تعیین نشده ) اما با تبدیل شدن این مراکز به دانشگاه دولتی فرهنگیان ، بجای تخصیص سرانه غذایی همچنان رویه گذشته ادامه یافته و باعث شده تا دانشگاه فرهنگیان به گران ترین دانشگاه دولتی تبدیل شود و دانشجو معلمان در این شرایط اقتصادی تضعیف شوند
  دانشجو معلمان از دیوان محاسبات درخواست دارند با لغو کسر ناعادلانه و غیر عاقلانه ۴۵ و ۲۵ درصدی و تعیین هزینه های دولتی و منصفانه عدالت را بین دانشگاه های دولتی و بورسیه برقرار کرده تا معلمان آینده بیش از این ضرر نبینند
  دانشگاه فرهنگیان یک دانشگاه دولتی است و دانشگاه دولتی باید هزینه های خود را از دولت تعمین کند نه از جیب دانشجو