اردوی تفریحی بیماران اتیسم به میزبانی خیر بزرگوار ریماز در بخش گلگیر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری خورنا مسجدسلیمان// اردوی تفریحی خانوادگی بیماران اتیسم به میزبانی خیر بزرگوار ریماز در بخش گلگیر با همکاری شرکت بهره برداری نفت و گاز و مهندس ظاهری نماینده شهرستان مسجدسلیمان برگزار شد.

‬‏ اردوی تفریحی خانواده های اتیسم با همکاری روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان و حمایت نماینده محترم شهرستان و به میزبانی خیر بزرگوار ریماز در روستای گردشگری گل گیر جمعه چهارم بهمن ماه با حضور کودکان اتیسم و خانواده های آنان برگزار شد.

انجمن اتیسم نغمه موعود مسجدسلیمان درسال ۹۵با هدف آگاه‌سازی و حمایت از کودکان اوتیسم و با محوریت خانواده های اتیسم تحت نظارت سازمان بهزیستی استان خوزستان تشکیل شد و پس از یکسال با توجه به فعالیت چشمگیر به شبکه ملی اتیسم کشور دعوت شد