رئیس آتش نشانی اهواز خبر داد:

جلوگیری از بروز یک فاجعه جانی و مالی ناشی از نشت گاز در اهواز

آتش نشانان اهواز با حضور به موقع در محل حادثه از یک فاجعه جانی و مالی ناشی از نشت گاز جلوگیری بعمل آوردند

به گزارش خبرگزاری خورنا ابراهیم قنبری ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: در مورخ یکم بهمن ۱۳۹۸ساعت ۲۰ و پنجاه و یک دقیقه خبر نشت گاز در مجتمع مسکونی واقع در گلستان خیابان نفت ۴ مخابره شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی اهواز ادامه داد: بلافاصله امدادگران آتش نشانی به محل حادثه شتافتند و آتش نشانان پس از بررسی میدانی متوجه نشت گاز شهری دریکی از طبقات ساختمان ۲۰ واحده شدند.

وی تصریح کرد: فرمانده عملیات جهت جلوگیری از انفجار و آسیب به ساکنین سریعا دستور تخلیه کلیه ساکنین واحدهای مسکونی را صادر نمود و پس از رعایت اصول ایمنی، امداد گران از طریق عملیات راپل توانستند در یک اقدام سریع گاز متراکم شده را مهار و از فاجعه انسانی جلوگیری بعمل آوردند.

قنبری گفت: آتش نشانان اهواز بار دیگر رشادت و سرعت عمل در امداد رسانی به شهروندان را به نمایش گذاشتند و از انفجار نشت گاز در مجتمع مسکونی ۲۰ واحده جلوگیری بعمل آوردند که خوشبختانه در این حادثه با درایت و واکنش سریع آتش نشانان هیچگونه خسارت جانی و مالی به شهروندان وارد نگردید.

رئیس سازمان آتش‌نشانی اهواز در پایان تاکید کرد: شهروندان در هنگام ترک خانه ضمن رعایت اصول ایمنی ابتدا شیر اصلی گاز را ببندند و وسایل گاز سوز خود را بطور مرتب بازبینی و سرویس نمایند تا از بروز حوادث ناگوار جلو گردد‌.

وی همچنین اشاره کرد: شهروندان در صورت بروز هر گونه حوادثی ضمن حفظ خونسردی و رعایت اصول ایمنی سریعا با شماره ۱۲۵ تماس حاصل نموده و نوع حادثه را به آتش نشانان اطلاع رسانی نمایند.