مراسم یادبود جهان پهلوان تختی و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در زورخانه پوریای ولی مسجدسلیمان

به گزارش خبرگزاری خورنا مسجدسلیمان // مراسم یادبود جهان پهلوان تختی و گرامیداشت حاج قاسم سلیمانی در زورخانه پوریای ولی مسجدسلیمان، قدیمی ترین زورخانه خوزستان و زورخانه ای که جهان پهلوان تختی در سن هفده سالگی در آنجا مشغول ورزش شد، برگزار گردید.

به همت مجموعه ی تاریخی،فرهنگی،هنری و گردشگری هزارو یکشب احیا کننده ی زورخانه پوریای ولی و هیئت ورزشهای زورخانه ای و کشتی پهلوانی مسجدسلیمان مراسم یادبود جهان پهلوان تختی و گرامیداشت سردار دلها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان تهران، در آئین یادبود جهان پهلوان غلامرضا تختی و گرامیداشت سردار دلها و محور مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی، پهلوان عباسعلی محمدی حسین پور همدوره ی تختی در مسجدسلیمان و جمعی از مسئولین سپاهی،نظامی، اداری، ورزشی ، پیشکسوتان و ورزشکاران سراسر استان خوزستان در زورخانه پوریای ولی شهرستان مسجدسلیمان حضور داشتند.