نگاهی اجمالی به بیانیه برخی اصلاح طلبان هفتکل؛پیرامونِ علی عسکر ظاهری

✅دوم خرداد ۱۳۷۶ نقطه عطفی در سپهر سیاسی ایران بوده است.مردم ایران به دنبال تغییرات حداکثری؛با حضور بیشمار خود در روز انتخابات،اعدادی را ثبت نمودند که تا آن روز در هیچ انتخاباتی ثبت نشده بود.سید محمد خاتمی با کسب بیش از بیست میلیون رای؛قبل از اعلام رسمی وزارتِ کشور،تبریک رقیبش را پذیرا شده بود.بعدها مردم میهن ما با اصطلاحاتی آشنا شده بودند که تا قبل از آن هرگز به گوششان نخورده بود.جامعه مدنی،آزادی بیان،حقوق شهروندی و ایران برای همه ایرانیان،سر مقاله روزنامه های بود که مردم برای خریدن آنها ساعت ها در صف می ایستادند.کارنامه اصلاحات و اصلاح طلبان در دوران هشت ساله محمد خاتمی؛چه از حیث سیاسی و چه از نظر سلامت مالی و اخلاقی؛قابل دفاع می باشد

✅شهرستان هفتکل نیز از این قاعده مستثنی نبوده و جناح های سیاسی همیشه در فضایی رقابتی و زنده؛به نقد و بررسی عملکرد دولت های متبوع خود می پرداختند.بعد از روی کار آمدن دولتِ حسن روحانی؛بسیاری از اصلاح طلبان،از شعارهای مدنی خود فاصله گرفته و به دنبال این بودند که از این نمد برای خود،کلاهی ببافند و این بار دعواهایشان نه برای دفاع از حقوق ِمردم که برای به چنگِ آوردن میز ریاست بود و صندلی مدیریت.!!

✅علی عسکر ظاهری،نماینده میانه رویی که خط مشی سیاسی اش،اعتدال بود و پرهیز از تنش های پوچ سیاسی از سوی شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان خوزستان،به عنوان گزینه مورد نظر در حوزه مسجد سلیمان،وارد مجلس دهم شده بود. ظاهری با تعاملی بی سابقه و دوری از تخریبِ بی حاصلِ دولتی که هر کس از راه می رسید به آن تیپایی می زد و برخی در این کار از همدیگر سبقت می گرفتند؛توانست اقداماتی در حوزه انتخابیه خود انجام دهد که طی چهل سال گذشته در حوزه چهار شهرستانِ مسجد سلیمان بزرگ،به خود ندیده بود.

✅این سوال پیش می آید که ملاک برائت برخی اصلاح طلبان محترم هفتکل در اعلام برائت از ظاهری چه بوده است؟از نظری سیاسی،امضای علی عسکر ظاهری هیچ گاه بر علیه دولت فعلی دیده نشده است و ایشان با پرهیز از جو زدگی،صرفا به دنبال گرفتن امتیازات و اعتباراتِ کلان برای حوزه انتخابیه خود بوده اند.از طرف دیگر به گواه بسیاری از مردم چهار شهرستان حوزه مسجد سلیمان؛عملکرد ایشان،در دوران تحریم و عدم فروش نفت و ایزولاسیون سیاسی ؛کاملا قابل دفاع می باشد.

✅نکته آخر اینکه باید پرسید اگر شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان استان خورستان،بار دیگر ظاهری را در لیست خود قرار دهد؛بیانیه دهندگان محترم می توانند اصول حزبی را زیر پا گذاشته و از آن سرپیجی نمایند؟این همه عجله برای صدور یک بیانیه؛آن هم بدون مشورت با برخی از دبیران احزاب اصلاح طلب،صرفا نمی تواند اهداف حزبی و رضایت مردم را در پی داشته باشد و محبوبیت این نماینده معتدل و میانه رو در میان مردم بیشتر می نماید.

جمعی از اصلاح طلبان هفتکل