ساختمان شهرداری میانکوه در اختیار شهردار قرار گرفت

اسداله ترحم / خورنا – به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان امیدیه، ساختمان شهرداری میانکوه با حضور مهندس سلامی معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری در اختیار شهرداری جدید التاسیس میانکوه قرار گرفت.
سلامی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ضمن تشکر از شرکتهای خطوط منطقه یک عملیات انتقال گاز و پالایش گاز بید بلند و سید رفیعی فرماندار خواستار همکاری کلیه دستگاههای اجرایی بخصوص دستگاههای خدمات رسان شد
سلامی افزود: به همت فرماندار محترم انشاالله مراحل تجهیز آن انجام خواهد شد